Агро-екологични проекти

Агро-екологичните проекти са един добър старт за бъдещето на планетата и ключът към един по-добър и здравословен начин на живот на човечеството.

Година и половина след стартирането на „агро-екологични проекти във Франция“, темповете се развиват сравнително динамично, а критериите за изпълнение изчакват да бъдат определени.

В основните цели на проект по „Агро-екологични проекти“ се ангажира голямата част от стопанствата в агроекологията. Това се планува да покаже видими резултати до 2025 г. В проекта ще вземат участие близо 35 000 ферми, които успеят да интегрират този подход. Все още не са напълно известни критериите за прилагане на агро-екология и мониторинг, но се предвижда те да бъдат конструирани до есента и това да позволи на земеделските стопани сами да открият региони кой ще управляват като втория стълб на Общата селскостопанска политика.

Първите стъпки се изпълняват още в изминалите години, периода на 2012 г. Стартиралите първоначално планови проекти по енергийна ефективност, пчеларство и други показаха вече част от резултатите.

Планира се и старт на новата програма по „Анализ и провеждане на операционни системи“, която ще започне през есента на 2014 г., както и професионалната програма „Лидерство и управление на операциите“, която се предвижда в септември 2015 година.

Очакват се и увеличения на инсталации и проекти свързани с производството на биогаз в стопанството, който следва да се увеличи с над 50%, достигайки 140 съоръжения в края на 2013 година и планираните 1,000 биогазови инсталации до 2020 година.

В закона за бъдещето на селското и горското стопанство , които са отразени някои от амбиции за агро-екология, които и към момента се разглеждат в Парламента. Те засягат както различни сектори и интереси, така и са свързани с редица икономически и екологични въпроси.

„Агро-екологичните проекта“ целят да насочат максимално погледа на хората към присъединяваме към тази визия, чиято цел е да следва селскостопански модели към изминалите десетилетия, но и да поддържа бдителността за изпълнението им.