Агро-екологични проекти

Агро-екологичните проекти са един добър старт за бъдещето на планетата и ключът към един по-добър и здравословен начин на живот на човечеството.

Година и половина след стартирането на „агро-екологични проекти във Франция“, темповете се развиват сравнително динамично, а критериите за изпълнение изчакват да бъдат определени.

В основните цели на проект по „Агро-екологични проекти“ се ангажира голямата част от стопанствата в агроекологията. Това се планува да покаже видими резултати до 2025 г. В проекта ще вземат участие близо 35 000 ферми, които успеят да интегрират този подход. Все още не са напълно известни критериите за прилагане на агро-екология и мониторинг, но се предвижда те да бъдат конструирани до есента и това да позволи на земеделските стопани сами да открият региони кой ще управляват като втория стълб на Общата селскостопанска политика.

Първите стъпки се изпълняват още в изминалите години, периода на 2012 г. Стартиралите първоначално планови проекти по енергийна ефективност, пчеларство и други показаха вече част от резултатите.

Има още

Проекти и проектни предложения в сферата на опазване на околната среда от замърсявания

Разширяването на обхвата на сортиращи инструкции има за цел по-големи, автоматизирани услуги.

Разширяването по сортиране на пластмасови опаковки предполага да промени коренно пейзажа на разпределителните центрове.

Агенцията по околната среда и управлението на енергията насочва вниманието към „проучвания, относно събиране и сортиране на опаковките и отпадъци от хартия в управлението на обществени услуга „. В рамките на тази позиция се предвижда и документ съдържащ анализ за въздействие и разширяване на инструкции за събиране на всякакви пластмасови опаковки.

Взимайки под внимание и предвижданите покачвания в разходите на фирми обслужващи сектора по опазване на околната сред и почесване на отпадъците в страни като Франция се вземат по-драстични мерки.

Има още